Política de PrivaciTAT (RGPD)

RESPONSABLE TRACTAMENT

 

VIAL-3,S.L.  - B25309089, amb domicili a  C/ Basters, 14 (Pol. Industrial Pronisa).  25280 Solsona. Telèfon 973481626 i mail: vial3.eva@gmail.com

 

FINALITAT

 

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació del mateix.

 

LEGITIMACIÓ

 

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la relació comercial entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

 

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

 

DESTINATARIS

 

Mentre duri el tractament de les dades de l'interessa tVIAL-3,S.L.  no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

 

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d'encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l'interessat davant de tercers.

 

DRETS

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

 

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.